Paperiteollisuuden perustutkinto

Paperiteollisuuden perustutkinnossa (120 ov) on kolme koulutusohjelmaa:

- paperin ja kartongin valmistuksen koulutusohjelma, paperiprosessinhoitaja
- paperin jalostuksen koulutusohjelma, paperinjalostaja
- massan valmistuksen koulutusohjelma, paperiprosessinhoitaja

Paperiteollisuudessa puuta jalostetaan perusraaka-aineeksi ja erilaisiksi jatkojalosteiksi tai lopputuotteiksi. Teollisuuden päätuotteita ovat paperi, kartonki, sellu ja niiden jalosteet. Paperin ja kartongin tuotannosta valtaosa menee vientiin.

Tutkinto antaa perusvalmiudet toimia useissa työammateissa sellu-, kartonki-, paperi- ja paperinjalostusteollisuudessa. Työtehtävät ovat prosessin ja prosessiin läheisesti liittyvien koneiden ja laitteiden valvontaan, ohjaukseen ja hoitoon liittyviä töitä ja häiriötapausten selvittämistä. Lisäksi tehtäviin kuuluu käytön- ja laadunvalvontaan liittyviä mittauksia ja analyysejä sekä käynnissäpitotöitä.

Paperin ja kartongin valmistuksen koulutusohjelma, paperiprosessinhoitaja

Koulutusohjelmassa perehdytään paperiteollisuuden tuotantolaitoksen paperin- ja kartonginvalmistukseen ja käynnissäpitoon. Koulutusohjelmassa opiskellaan mm. paperin ja kartongin valmistus ja jälkikäsittely sekä raaka-ainemassojen ja prosessissa käytettävien vesien käsittely.

Paperin jalostuksen koulutusohjelma, paperinjalostaja

Koulutusohjelmassa perehdytään paperiteollisuuden tuotantolaitoksen paperin ja kartongin jälkikäsittelyyn ja jalostukseen. Koulutusohjelmassa opiskellaan mm. aaltopahvin, erikoispäällysteisten paperien, kartonkien, säkkien, pussien ja kirjekuorien valmistus sekä erilaisia painatus ja leikkausmenetelmiä.

Massan valmistuksen koulutusohjelma, paperiprosessinhoitaja

Koulutusohjelmassa perehdytään paperiteollisuuden tuotantolaitoksen massanvalmistukseen ja sen prosessien käynnissäpitoon. Koulutusohjelmassa opiskellaan mm. sellun, hiokkeen, hierteen ja uusiomassan valmistus.

PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO

PAKOLLISET OSAT

Paperiteollisuuden perusosaaminen
Mekaaninen kunnossapito
Sähkö- ja automaatiokunnossapito

VALITTAVA YKSI KOLMESTA OSAAMISALASTA OSINEEN

MASSAN VALMISTUS

Pakolliset osat
Sellun valmistus
Hiokkeen, hierteen ja uusiomassan valmistus

Valinnaiset osat
(valittava tutkinnon osa/osat, jotka vastaavat ammatillisessa peruskoulutuksessa 10 ov:n opintoja)

Massojen ja vesien käsittely
Paperin ja kartongin valmistus
Paperin ja kartongin jälkikäsittely
Kotelon valmistus
Aaltopahvin valmistus
Erikoispäällystys ja laminointi
 

PAPERIN JA KARTONGIN VALMISTUS

Pakolliset osat

Massojen ja vesien käsittely
Paperin ja kartongin valmistus
Paperin ja kartongin jälkikäsittely

Valinnaiset osat (valittava tutkinnon osa/osat, jotka vastaavat ammatillisessa peruskoulutuksessa 10 ov:n opintoja)

Sellun valmistus
Hiokkeen, hierteen ja uusiomassan valmistus
Kotelon valmistus
Aaltopahvin valmistus
Erikoispäällystys ja laminointi
 

PAPERIN JALOSTUS

Pakolliset osat

Kotelon valmistus
Aaltopahvin valmistus
Erikoispäällystys ja laminointi

Valinnaiset osat (valittava tutkinnon osa/osat, jotka vastaavat ammatillisessa peruskoulutuksessa 10 ov:n opintoja)

Sellun valmistus
Hiokkeen, hierteen ja uusiomassan valmistus
Massojen ja vesien käsittely
Paperin ja kartongin valmistus
Paperin ja kartongin jälkikäsittely
 

 

Prosessiopiston oppilaitoksissa perustutkintoon valmistavaa koulutusta järjestää:

Paikka

Yhdyshenkilöt

KPAKK

Pekka Pietilä

puh. (06) 825 8130,

GSM 044 725 0862

pekka.pietila(J)kpakk.fi

Lisätietoa ja koulutuksen alkamisajankohdat saa suoraan oppilaitokselta.

Yrityskohtaisia koulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan tarpeiden ja toivomusten mukaan.

Näyttötutkinnon perusteet Opetushallituksen www-sivuilla (pdf-tiedosto)

 
Prosessiopisto Koulutustarjonta Tutkinnot